Businesscase voor gezonde en circulaire gebouwen

Venlo, 30 april 2019 – In samenwerking met Hevo B.V. heeft C2C ExpoLAB een businesscase ontwikkeld die de financiële consequenties van circulair bouwen op lange- en korte termijn inzichtelijk maakt. Aspecten zoals materialen, energie en water als ook de invloed van een gezond binnenklimaat zijn opgenomen in de businesscase. Deze businesscase is uniek in Nederland en wordt op 12 juni tijdens de innovatieworkshop van Healthy Building Network gepresenteerd.

Gezond en circulair bouwen loont
Duurzame principes en circulariteit worden steeds vaker toegepast in de bebouwde omgeving. Echter was, tot op heden, niet onderbouwd wat gezond, duurzaam en circulair bouwen daadwerkelijk oplevert en welke extra investering ervoor nodig is. Om deze vragen te beantwoorden en er, als eerste in Nederland, een gedegen businesscase onder te kunnen leggen hebben C2C ExpoLAB en Hevo de handen ineengeslagen. In o.a. het C2C geïnspireerde stadskantoor Venlo werd onderzoek gedaan naar de harde inverdieneffecten van circulaire gezonde gebouwen, zoals materialen, water en energie. Dit resulteerde in een businesscase voor stadskantoor Venlo, die aantoont dat dat een extra investering van €3,4 miljoen, resulteert in een besparing van €16,9 miljoen over de gebruiksduur van 40 jaar. De businesscase houdt rekening met een terugverdientijd van 15 jaar, maar toont een positieve cashflow na het eerste jaar. Concreet betekent dit, dat de gemeente Venlo na jaar 1 al geld bespaart door te investeren in circulaire maatregelen.

Bereken uw eigen businesscase voor financieel gezonde gebouwen
Op basis van de resultaten van het onderzoek is een tool ontwikkeld waarmee, door ondernemers zelf, twee generieke businesscases berekend kunnen worden. Enerzijds kan een circulair en gezond gebouw vergeleken worden met een standaard gebouw (volgens bouwbesluit), anderzijds kunnen (standaard)materialen en systemen vergeleken worden met duurzame materialen en systemen. De tool biedt de mogelijkheid om aan ‘knoppen te draaien’ om de verschillende aspecten inzichtelijk te krijgen, zoals: water, energie, circulair materiaalgebruik alsook de omvang van gebouwen, de bouw en exploitatiekosten en de productiviteit van de organisatie. In één oogopslag wordt duidelijk wat de invloed is van deze aspecten op de totale investering en exploitatiekosten, de terugverdientijd, maar nog belangrijker op de kasstroom. Want zoals ervaring heeft geleerd van het stadskantoor Venlo, kan de terugverdientijd bijvoorbeeld 15 jaar zijn, maar kan na een jaar al een positieve kasstroom ontstaan, waardoor een organisatie meer geld over houdt.

Innovatieworkshop over business case
C2C ExpoLAB is partner van het Healthy Building Network en organiseert in samenwerking met hen op 12 juni 2019 in Van der Valk Venlo een innovatieworkshop over business cases en restwaarde van gezonde en circulaire materialen en gebouwen. Tijdens deze innovatieworkshop zal de businesscase worden gepresenteerd en hierna in gebruik worden genomen door geïnteresseerde ondernemers. Daarnaast zullen er tijdens de innovatieworkshop presentaties en interactieve sessies zijn over onder andere:
1. Zachte inverdieneffecten van gezonde gebouwen (UM)
2. Residual Value Calculator als model om restwaarde van bouwmaterialen te berekenen (TNO & C2C ExpoLAB)
3. Business case voor circulaire gezonde gebouwen (waarin de harde en zachte inverdieneffecten terugkomen) (HEVO & C2C ExpoLAB)

Meer informatie over de innovatieworkshop is te vinden op de website van het Healthy Building Network via deze link.

 

 

Meer informatie Healthy Building Network (HBN)

Naast de positieve effecten van gezonde gebouwen, is er een groeiend bewustzijn en interesse voor gezondheid en de effecten van gebouwen op mensen. Veel bedrijven in de euregio rijn-maas-noord houden zich hier mee bezig, maar door gebrek aan kennis, afzetmarkt en samenwerking zijn er slechts enkele gezonde gebouwen gerealiseerd.

Hier wil het HBN verandering in brengen. Om dit te realiseren is het HBN continu op zoek naar innovatieve bedrijven om samen te brengen en te innoveren. Met een groot kennisnetwerk en een betrokken community vol met vooruitstrevende ondernemers en kennisaanbieders op het gebied van gezond bouwen, vormt het HBN de basis voor innovaties rondom gezonde gebouwen.

Het project Healthy Building Network wordt in kader van het Interreg-programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en met … euro door de Europese Unie, het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en het MWEIMH NRW en de Niedersächsische Staatskanzei financieel gesteund.

 

Meer over HEVO | Experts in Huisvesting en Vastgoed

HEVO ’s-Hertogenbosch is een actieve speler in vastgoed- en projectontwikkeling voor onder meer het bedrijfsleven, de zorg, het onderwijs en gemeenten.

Met advies- en bouwmanagement ondersteunt HEVO haar opdrachtgevers in duurzame huisvesting. Met risicodragend Projectmanagement wordt zekerheid op prijs, planning én kwaliteit gegeven. HEVO biedt concrete inzichten om verder te komen in strategische huisvestings- of ontwikkelprocessen en is sterk in onderzoek financiële haalbaarheid, organisatie & adviesmanagement, projectmanagement, etc.

Lees verder op www.hevo.nl of www.rpmbyhevo.nl | 073-6409409 | [email protected]

 

Meer informatie C2C ExpoLAB

Het C2C ExpoLAB is gespecialiseerd in het praktisch toepassen van de gedachte van circulaire economie en de C2C principes in de bebouwde omgeving en (overheids)beleid.

Wij helpen zowel opdrachtgevers, zoals overheden en onderwijsinstellingen, als opdrachtnemers, zoals architecten en aannemers. We adviseren u graag bij beleidsvorming, aanbestedingen en (ver)bouwprojecten om met de principes van de circulaire economie op een vernieuwende manier geld te verdienen en te besparen door de uitgangspunten van C2C door te voeren in uw project.

Wij doen dit omdat wij geloven in een gezonde en betere wereld en ervan overtuigd zijn dat het toepassen van de circulaire economie en C2C (ed.) daarbij ook nog een positieve invloed heeft op uw business case.

We proberen duurzame oplossingen slim met elkaar te verbinden en zoeken daardoor continue naar synergievoordelen. Bij elk project proberen we de lat hoger te leggen en meerwaarde voor klant en gebruiker te realiseren.

Contact C2C ExpoLAB & Healthy Building Network
Eva Starmans
077 396 8007
[email protected]

Venlo in magazine ‘Holland Circular Hotspot’

Het magazine Holland Circular Hotspot publiceerde in hun juni nummer een mooi artikel over Venlo en onze kennis & bijdrage hiervoor:

‘De stad Venlo opende haar nieuwe stadhuis in 2016, ontworpen volgens de cradle-to-cradle-principes. Het iconische gebouw is sindsdien bezocht door meer dan 25.000 mensen.
Het resultaat is een gezonde werkomgeving, gecombineerd met duurzame innovatie.

Gebruikte grondstoffen en onderdelen hebben een ‘paspoort’ met details over hun productie en herkomst. Het gebouw is daarom in wezen een enorme databank van grondstoffen. Wanneer een dienst of product het einde van zijn nuttige levensduur bereikt, kunnen deze materialen eenvoudig worden teruggewonnen voor hoogwaardig hergebruik.’

‘C2C ExpoLAB
Het C2C ExpoLAB ondersteunde de gemeente Venlo gedurende het hele proces, van het Programma van Eisen, tot ontwerp, offerte en realisatie. De organisatie is ook betrokken bij verschillende projecten in binnen- en buitenland.’

Lees meer over Circular Nederland op hun website :

HCH_Magazine_VENLOCITYHALL

https://hollandcircularhotspot.nl

 

 

C2C ExpoLAB tekent Green Deal Circulair Inkopen 2.0

Ruim €100 miljoen aan circulaire inkoopkracht in nieuwe Green Deal Circulair Inkopen

Zeker 50 publieke en private bedrijven en organisaties gaan circulair inkopen. Op donderdag 7 juni ondertekenden zij met de Rijksoverheid de Green Deal Circulair Inkopen 2.0 van initiatiefnemers MVO Nederland, NEVI, PIANOo en Rijkswaterstaat. De deelnemers vertegenwoordigen samen ruim 100 miljoen aan inkoopkracht.

In deze Green Deal Circulair Inkopen werken de deelnemers samen aan het versnellen van de circulaire economie door de inzet van het inkoopinstrument. Circulair inkopen betekent dat je afspraken maakt met ketenpartners over het faciliteren van hergebruik van producten, componenten en/of grondstoffen.

“Mede door de vijf opgezette transitieagenda’s afgelopen jaar is er een enorme behoefte aan praktijkervaring over nieuwe businessmodellen en ketensamenwerking”, zegt MVO Nederland-directeur Michel Schuurman. ”En uiteindelijk gaat het hierbij om het sluiten van contracten. Met de Green Deal Circulair Inkopen 2.0 bouwen we voort op de ervaringen van de afgelopen vier jaar en willen we middels opschaling van de pilotprojecten een stevige vraag creëren naar circulaire diensten en producten. Door in een Green Deal samen te werken, bundelen we de ervaringen van publieke en private partijen en dat is nodig om snel schaal te bereiken.”

Roald Lapperre, directeur-generaal Milieu en Internationaal bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, tekende namens de Rijksoverheid. “Het is niet voor niets dat landen als Frankrijk en Finland naar ons kijken wat betreft de Green Deal Circulair Inkopen. En Vlaanderen heeft nu zelfs ook zo’n deal. Dat is natuurlijk niet zo gek. Deze deal leidt tot minder gebruik van grondstoffen en tegelijkertijd werken we aan de doelen van Parijs, want de projecten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Hoe groen wil je je deal hebben?”, aldus Lapperre.

Nieuwe pilots én opschaling
Naast het opzetten van nieuwe inkoopprojecten, richt men zich in deze nieuwe Green Deal vooral op opschaling van de projecten uit de eerste Green Deal Circulair Inkopen. Waar in de eerste variant al voor ruim €100 miljoen circulair werd ingekocht, is de verwachting dat dit in de nieuwe Green Deal ruimschoots wordt overschreden, mede door het groeiend aantal deelnemers.

Succesvolle voorbeelden uit de eerste Green Deal Circulair Inkopen waren onder andere:

De Green Deal Circulair Inkopen 2.0 staat open voor alle publieke en private organisaties die circulair willen inkopen.Meedoenkan nog steeds. Meer informatie en praktijkvoorbeelden zijn te vinden op gdci.nl.

Tradeport Noord het meest duurzame bedrijventerrein!

Natuurlijk zegt de term ‘Greenport’ veel over de ‘groene’ uitstraling van Venlo, met Trade Port Noord als duurzaam ontwikkelgebied voor nieuwe bedrijvigheid. Iedereen die het gebied weleens doorkruist, kan beamen dat het ook klopt. Een gesprek met Ruud van Heugten en Michel Weijers, actief betrokken bij Trade Port Noord: “Als ik door het gebied rij, voelt het niet als een bedrijventerrein. Er zijn mooie verbindingszones met bloemen, er is overal ledverlichting en er zijn groene energiesystemen zoals geothermie. Als ik dat vergelijk met de oude bedrijventerreinen van Venlo, is er echt een duurzaamheidssprong gemaakt.”

Lees hier het hele interview met de heren van Heugten en Weijers:
http://www.greenportvenlo.nl/nieuws/waarom-trade-port-noord-het-meest-duurzame-bedrijventerrein-wordt

Seminar Circulair Bouwen

7 jaar betrokkenheid bij circulaire ontwikkelingen is geen toekomstmuziek
Het Cradle to Cradle-geïnspireerde gemeentehuis van gemeente Venlo was de uitvalsbasis voor het Duurzaam Gebouwd seminar Circulair Bouwen. Visies vanuit de gemeente zelf, Alba Concepts en LIAG Architecten gaven een unieke inzage in circulaire bouwprocessen. “Bepaal als opdrachtgever circulaire ambities, stel de juiste vragen aan het begin van het proces en stel businesscases op.”

Meer informatie over deze seminar lees je hier :
https://www.duurzaamgebouwd.nl/event/20180327-seminar-circulair-bouwen

Ted Talk 2017 Michel Weijers

Buildings that are good for your health. Managing Director of C2C ExpoLab Michel Weijers, project manager of Venlo City Hall will explain how and why cradle to cradle is the future during TEDxVenlo at the Maaspoort Theater on November 7th. Listen and watch his Tedx Talk:

ZDF maakt aflevering over C2C in Venlo

De Duitse TV zender ZDF was onlangs bij ons voor opnames voor het programma Arte
In hun uitzending zag je onze managing director Michel Weijers, Gemeente Venlo en EPEA over het mooie C2C geïnspireerde gemeentekantoor.
Vanaf 20:00min alles over Venlo.

Klik hier om deze aflevering te bekijken, vanaf 20:00 minuten ziet u het gedeelte over Venlo.

Duurzaam Gebouwd artikel over sportzaal Zuidstroom

Duurzaam Gebouwd schrijft een online artikel over CradletoCradle geïnspireerde sportzaal in Gemeente Venlo. Klik hier om deze te lezen.

Wat kan Antwerpen leren van Venlo?

Eind 2017 gaven we Stad Antwerpen en NV Congé een rondleiding door het stadskantoor, zie hier hun online artikel genaamd “wat kan Antwerpen leren van… Venlo”

 

Cradle to Cradle Vouchers

Voor initiatieven binnen de regio Venlo biedt de gemeente Venlo Cradle to Cradle Vouchers aan. De vouchers zijn bedoelt om initiatieven op een zo vroeg mogelijk tijdstip te informeren over circulaire kansen en mogelijkheden.

Cradle to Cradle vouchers – Wat krijg je er voor?
De voucher is te verzilveren voor een inspiratiesessie georganiseerd door het C2C ExpoLAB en Blue Innovation Center samen. Door deze samenwerking krijgt de gebruiker van de voucher een totaalplaatje van circulaire kansen.

Het C2C ExpoLAB is gespecialiseerd in gebouwde omgeving en inkoop/aanbesteding, het Blue Innovation Center heeft zijn expertise in kringlopen/reststromen en de agrofood sector.

Voor wie bedoeld?
De voucher is bedoeld voor projecten en initiatieven van bedrijven en organisaties uit Venlo met een serieuze interesse in C2C en circulariteit. De klant krijgt een inspiratiesessie en een beknopt overzicht van de kansen voor haar bedrijf of organisatie.

Interesse?
Ingevulde cradle to cradle vouchers kunnen ingeleverd worden bij gemeente Venlo t.a.v. Climmy Roeffen ([email protected]). Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.