Cradle to Cradle advies

Onze diensten bestaan uit cradle to cradle advies, projectmanagement en implementatie van duurzame innovaties, door deze te verankeren in het ontwerp- en bouwproces, beleid & aanbestedingen vanuit een circulaire en positieve business case. Het C2C ExpoLAB biedt tevens diverse masterclasses, workshops en inspiratiesessies aan.

“Door het betrekken van het C2C ExpoLAB zijn wij als opdrachtgever van initiatief tot realisatie, geholpen bij het selecteren van de juiste adviseurs en leveranciers voor het project nieuwbouw Stadskantoor Venlo”. (projectmanager Stadskantoor)


Cradle to Cradle Advies voor bouw en overheid
*Cradle to Cradle advies, van initiatief tot en met exploitatiefase;
*Projectmanagement;
*Business cases, op basis van een circulaire gedachte;
*Roadmapping, aanbrengen van focus en vastleggen van projectdoelstellingen;
*Inkoop & aanbestedingen, vanuit MVO en circulaire economie;
*Beleidsvorming;
*Bouwkundige bestekken, voorzien van Cradle to Cradle materialen.

Inspiratiesessie
*Masterclasses & workshops, zowel in onze geïnspireerde locatie als in-company;
*Inspiratiesessies;
*Spreker op events, zowel nationaal als internationaal.

Kennis
*C2C-Centre, opgericht door het C2C ExpoLAB om kennis en ervaringen te delen;
*Productenbibliotheek.

“Het C2C ExpoLAB heeft ons uitstekend geholpen bij de vertaling van de Cradle to Cradle principes naar goed bruikbare ontwerpeisen en als begeleider van het ontwerp- en aanbestedingsproces” (bouwheer Basisschool de Zuidstroom)


Opdrachtgevers en opdrachtnemers
Het C2C ExpoLAB adviseert zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers bij het praktisch toepassen van de circulaire uitgangspunten binnen de bouw en overheid. De grootste meerwaarde kan gerealiseerd worden als dit zoveel mogelijk aan de ‘voorkant’ van het proces gebeurt. Onze opdrachtgevers zijn in de meeste gevallen gemeenten, overheden, schoolbesturen, projectontwikkelaars of overige publieke organisaties.

Tevens ondersteunen wij opdrachtnemers zoals architecten, aannemers en bouwkundig adviseurs om de circulaire uitgangspunten te borgen en vertalen naar de praktijk.

Doelgroep
Opdrachtgevers:
*Gemeenten;
*Overheden;
*Schoolbesturen;
*Projectontwikkelaars;
*Publieke organisaties;
*Overige opdrachtgevers in de regio Venlo.

Opdrachtnemers:
*Architecten;
*Aannemers;
*Bouwkundig adviseurs;
*Overige opdrachtnemers in de regio Venlo.

Praktijkvoorbeelden
Het C2C ExpoLAB heeft een schat aan ervaring in het toepassen van de circulaire principes in de praktijk. Enkele bekende praktijkvoorbeelden zijn het cradle to cradle geïnspireerde Stadskantoor te Venlo, sportcomplex Egerbos en basisschool de Zuidstroom. Bovendien heeft de regio Venlo de C2C koplopers Award ontvangen, voor al haar inspanning op het gebied van cradle to cradle. Tevens zijn diverse aanbestedingen doorlopen, zowel voor de selectie van ontwerp- en bouwteams als producten en diensten.