Cradle to Cradle advies

*Cradle to Cradle advies, van initiatief tot en met exploitatiefase;
*Projectmanagement
*Business cases op basis van een circulaire gedachte
*Roadmapping, aanbrengen van focus en vastleggen projectdoelstellingen
*Inkoop & Aanbestedingen
*Beleidsvorming
*Bouwkundige bestekken;

Inspiratiesessie
*Masterclasses & workshops, zowel in onze geïnspireerde locatie als in-company;
*Inspiratiesessies;
*Spreker op events, zowel nationaal als internationaal.

Kennis
*C2C-Centre, opgericht door het C2C ExpoLAB om kennis en ervaringen te delen;
*Productenbibliotheek.


Opdrachtgevers en opdrachtnemers
Het C2C ExpoLAB adviseert zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers bij het praktisch toepassen van de circulaire uitgangspunten binnen de bouw en overheid. De grootste meerwaarde kan gerealiseerd worden als dit zoveel mogelijk aan de ‘voorkant’ van het proces gebeurt. Onze opdrachtgevers zijn in de meeste gevallen gemeenten, overheden, schoolbesturen, projectontwikkelaars of overige publieke organisaties.

Tevens ondersteunen wij opdrachtnemers zoals architecten, aannemers en bouwkundig adviseurs om de circulaire uitgangspunten te borgen en vertalen naar de praktijk.

Doelgroep
Opdrachtgevers:
*Gemeenten;
*Overheden;
*Schoolbesturen;
*Projectontwikkelaars;
*Publieke organisaties;
*Overige opdrachtgevers in de regio Venlo.

Opdrachtnemers:
*Architecten;
*Aannemers;
*Bouwkundig adviseurs;
*Overige opdrachtnemers in de regio Venlo.

Praktijkvoorbeelden
Het C2C ExpoLAB heeft een schat aan ervaring in het toepassen van de circulaire principes in de praktijk. Enkele bekende praktijkvoorbeelden zijn het cradle to cradle geïnspireerde Stadskantoor te Venlo, sportcomplex Egerbos en gymzaal en basisschool de Zuidstroom. Bovendien heeft de regio Venlo de C2C koplopers Award ontvangen, voor al haar inspanning op het gebied van cradle to cradle. Tevens zijn diverse aanbestedingen doorlopen, zowel voor de selectie van ontwerp- en bouwteams als producten en diensten.