Referenties

Circulaire business case

Wij zien in cradle to cradle en circulaire economie een innovatief platform voor economische groei. Sterker nog, de potentie van een circulaire economie kan Nederland 7,3 miljard per jaar op leveren. Voor Europa ligt deze potentie zelfs tussen de 350-650 miljard euro per jaar. Kortom, u kunt flink
Learn More…

Circulaire business case

Circulair aanbesteden

De overheid stelt duurzaamheidseisen en wensen aan haar inkopen. Circulair aanbesteden gaat nog een stap verder. Wij beschikken over geaccrediteerde inkopers die u kunnen helpen bij het stellen van de juiste vragen en zijn we in staat de circulaire uitgangspunten te verankeren in uw selectie- en gunning. Door
Learn More…

Circulair Aanbesteden

Cradle to Cradle roadmap

De transitie naar een circulaire economie gaat niet van het ene op andere moment. Daarom is het van belang dat u over helder gedefinieerde doelen beschikt, voordat u aan de slag gaat met de praktische vertaling van de circulaire uitgangspunten. Ook is het cruciaal om concrete doelstellingen voor
Learn More…

Cradle to Cradle Roadmap

Cradle to Cradle inspiratiesessie

U bent een professional in uw vak, maar begrippen als Cradle to Cradle en Circulaire Economie roepen meer vragen dan antwoorden op. U heeft het druk, maar wilt toch graag meer weten over de manier waarop deze begrippen in de praktijk kunnen worden toegepast in de bouw of
Learn More…

Cradle to Cradle inspiratiesessie

Consultancy

Het C2C ExpoLAB is een betrouwbare partner die in staat is om snel te schakelen. Wij hanteren het credo “inspireren, verleiden, ontzorgen” om praktisch en pragmatisch aan de slag te gaan met het toepassen van de circulaire uitgangspunten binnen bouw en overheid. Het C2C ExpoLAB heeft een gedreven en ervaren
Learn More…

Consultancy

Circulair beleid

De transitie naar een circulaire economie biedt kansen op het gebied van economie en werkgelegenheid, grondstoffengebruik en internationale relaties. De circulaire uitgangspunten staan dan ook niet voor niets steeds vaker op de politieke agenda. Bovendien worden in de EU-fondsen en nationale middelen gevraagd naar concrete circulaire economie projecten.
Learn More…

Circulair Beleid

Project management

Complexe en grootschalige nieuwbouw- en renovatieprojecten van gebouw- en gebiedsontwikkelingen vragen om goed project management. Daarbij moeten alle betrokkenen goed worden gecoördineerd en gecontroleerd. Goed project vergroot het succes dat de circulaire principes op de juiste manier worden verankerd in het project. Wij hebben ervaring in project management
Learn More…

Project Management

Cradle to Cradle Masterclass

U wilt zich als organisatie of projectteam verder verdiepen in de principes van cradle to cradle en circulaire economie? Of u heeft hierover reeds kennis opgedaan, maar bent op zoek naar specifieke kennis en hulp bij het maken van vervolgstappen en heeft behoefte aan praktische handvatten? Daarvoor bieden
Learn More…

Cradle to Cradle masterclass

C2C-Centre

Het C2C ExpoLAB heeft in 2012 het C2C-Centre opgericht als onderdeel van haar brede ambitie om een koploper te worden met regionale toepassing van de Cradle to Cradle principes. Het C2C-Centre is een springplank naar alles wat u dient te weten over de cradle to cradle principes en
Learn More…

C2C-Centre

Circulair inkopen

De overheid stelt duurzaamheidseisen en wensen aan haar inkopen. Circulair inkopen gaat nog een stap verder. Wij beschikken over geaccrediteerde inkopers die u kunnen helpen bij het stellen van de juiste vragen en zijn we in staat de circulaire uitgangspunten te verankeren in uw selectie- en gunningsfase. Door de
Learn More…

Circulair Inkopen