Case Studies

Stadskantoor Venlo

In 2007 besloot de gemeente Venlo een nieuw stadskantoor te bouwen in lijn met de circulaire uitgangspunten van cradle to cradle. De C2C-ambitie vertaalt zich in de droom om een gebouw te realiseren als grondstoffenbank, waar energie wordt opgewekt, water gezuiverd en luchtkwaliteit verbeterd. Kortom, een gebouw dat
Learn More…

Cradle to Cradle geïnspireerd Stadskantoor Venlo

Cradle to Cradle beleid

Al enige jaren ondersteunt het C2C ExpoLAB de gemeente Venlo bij het verankeren van de cradle to cradle principes in haar beleidsdocumenten. Venlo ziet C2C als een economisch innovatief principe, met de hoogste mogelijke vorm van duurzaamheid als resultaat. De ambitie is niet gering; de regio wil uitgroeien
Learn More…

Cradle to Cradle beleid

Cradle to Cradle woning

De woningmarkt in Nederland vraagt om anders denken, anders doen. Daar waar het aanbod van nieuwe woonlocaties uitblijft, zoekt Heijmans naar nieuwe mogelijkheden om juist in de deze tijden een fijne woonplek voor mensen te realiseren. Samen met Heijmans heeft C2C ExpoLAB gewerkt aan verplaatsbare starterswoningen / een
Learn More…

Cradle to Cradle woning

Marktconsultatie

Gemeente Venlo is voornemens huisvesting te realiseren voor maatschappelijke opvang. Hierbij heeft de gemeente Venlo een hoog ambitieniveau op het gebied van cradle to cradle en circulaire economie. Als voorbereiding op het project is een marktconsultatie uitgevoerd. Een marktconsultatie is een door de aanbestedende dienst (in dit geval
Learn More…

Marktconsultatie

Nedinsco

De gemeente Venlo bouwt een nieuw stadskantoor als state-of-the-art voorbeeld van C2C-ontwerp. Wat minder bekend is het nabijgelegen Nedinsco-complex waarin 2.000m2 is ingericht als kantoorruimte voor de gemeentelijke organisatie. Volledig in lijn met de Cradle to Cradle-ambities van de gemeente Venlo en het nieuw te bouwen stadskantoor is
Learn More…

Circulair inkopen

Aanbesteding LED verlichting

In 2014 heeft de gemeente Venlo een aanbesteding uitgedaan voor de vervanging van de huidige verlichting door LED-verlichting in parkeergarage Roermondsepoort. De aanbesteding LED verlichting was gericht om een innovatieve lichtinstallatie te realiseren met een goede kwaliteit, een lage Total Cost of Ownership (TCO) en met een sterke Cradle
Learn More…

Aanbesteding LED verlichting

De Zuidstroom

In Venlo is een nieuwe basisschool gebouwd die volledig geïnspireerd is door de cradle to cradle-principes (C2C). Basisschool de Zuidstroom wil de circulaire gedachte niet alleen toepassen in het schoolgebouw, maar ook de leerlingen deze denkwijze meegeven voor de rest van hun leven. Binnenkort wordt gestart met de
Learn More…

Basisschool de Zuidstroom

Sporthal Egerbos

Sporthal Egerbos in Venlo is eigendom van de lokale overheid, gemeente Venlo, en nodig toe aan renovatie. In overeenstemming met haar ambitie om duurzame ontwikkeling aan te jagen, heeft de lokale overheid besloten om te renoveren en te bouwen volgens de principes van Cradle to Cradle. Om een stap
Learn More…

Gymzaal Egerbos

Cradle to Cradle Gebiedsontwikkeling

Het doel van het C2C BIZZ project is de implementatie van cradle to cradle gebiedsontwikkeling in nieuwe en bestaande bedrijventerreinen te verbeteren. Het is een samenwerking van 11 Europese partners, waarbij alle opgedane kennis wordt gedeeld op ons kennisplatform www.c2c-centre.com. Inmiddels is dit project afgerond, op 18 en
Learn More…

C2C BIZZ project over C2C gebiedsontwikkeling

Cradle to Cradle lespakket

Op speciaal verzoek van CITAVERDE college heeft het C2C ExpoLAB een uitstapje gemaakt naar het onderwijs. CITAVERDE college verzorgt in Limburg groen onderwijs voor VMBO en MBO leerlingen en heeft vijf locaties verspreid over de provincie. Samen met Fontys Venlo, Gilde opleidingen, Fortior en OGVO behoren deze scholen tot de C2C
Learn More…

Cradle to Cradle lespakket