""

Stadskantoor Venlo

In 2007 besloot de gemeente Venlo een nieuw stadskantoor te bouwen in lijn met de circulaire uitgangspunten van cradle to cradle. De C2C-ambitie vertaalt zich in de droom om een gebouw te realiseren als grondstoffenbank, waar energie wordt opgewekt, water gezuiverd en luchtkwaliteit verbeterd. Kortom, een gebouw dat waarde toevoegt.

Daarbij vormt het centrale thema van Stadskantoor Venlo het realiseren van een gezond en veilig werkklimaat. Venlo ziet C2C als innovatief economisch principe om de goede dingen te doen. Het Stadskantoor Venlo word gezien als een belangrijk vliegwiel om innovaties aan te jagen en de transitie naar een circulaire economie te versnellen.

Infographic Stadskantoor Venlo
Stadskantoor Venlo

Rol C2C ExpoLAB
C2C ExpoLAB is vanaf de initiatieffase bij het project Stadskantoor Venlo betrokken als Cradle to Cradle adviseur. Daarbij heeft het C2C ExpoLAB ondersteund bij o.a.:

* Cradle to cradle advies, van initiatief tot en met exploitatie;
* Opstellen roadmaps, incl. aanbrengen van focus en vastleggen projectdoelstellingen;
* Programma van Eisen;
* Verankeren C2C in diverse aanbestedingsprocedures;
* Circulaire business case;
* Bouwkundig bestek;
* Inspiratiesessies en workshops.

Wat maakt Stadskantoor Venlo circulair en cradle to cradle geïnspireerd?
Het project Stadskantoor Venlo kent vele circulaire maatregelen. Hierbij een overzicht van enkele duurzaamheidsmaatregelen:

* Maximaal aantal cradle to cradle gecertificeerde materialen;
* Demontabel ontworpen, incl. groen sloopbestek en materiaalpaspoorten;
* Warmte-koude opslag (WKO);
* 1.000m2 Zonnepanelen en zonneboilers;
* Energie monitoring;
* Groene daken en gevels;
* Kas als longen van het gebouw;
* Vide en zonneschoorsteen;
* Helofytenveld;
* Hergebruik van hemel- en grijswater;

Door een integraal proces kan de maximale meerwaarde worden gecreëerd, ofwel een gezonde, prettige en veilige werkomgeving.

Stadskantoor Venlo technische gevel

Circulaire Business Case
Uniek aan Stadskantoor Venlo is de circulaire business case. Het project toont aan dat een circulaire economie loont. Een aantal gegevens op een rij:

* Projectbudget circa €50 miljoen;
* Totaalpakket duurzaamheidsmaatregelen circa €3,4 miljoen;
* Financiële opbrengst duurzaamheidsmaatregelen: €16,9 miljoen;
* Terugverdientijd: 15-17 jaar;
* Positieve cashflow: vanaf jaar 1.

Kortom, de sleutel lag niet in de terugverdientijd, maar in de cashflow. Hieruit blijkt dat de gemeente al na 1 jaar geld bespaart.

Zachte inverdieneffecten
Onderzoek maakt duidelijk dat slechts 10% van de kosten in het gebouw zitten, terwijl 90% van de kosten zit in de gebruikers. Door het creëren van een gezonde werkomgeving, zal naar daarmee het ziekteverzuim afnamen en productiviteit toenemen. Dit levert forse besparing voor de gehele organisatie. De zachte inverdieneffecten zullen tijdens de gebruiksduur van het gebouw worden gemonitord.

De vorderingen van het bouwproces van het cradle to cradle geïnspireerde Stadskantoor is te volgen via een webcam. Klik hier om de webcam te bekijken.

Profiel Stadskantoor Venlo
Oppervlakte: 13.500m2 (excl. 2.000m2 in Nedinsco)
Realisatie: Begin 2016
Opdrachtgever: Gemeente Venlo
Architect: Kraaijvanger
Adviseurs: BBN, C2C ExpoLAB, WSM Engineering, Veldhoen & Company, Royal Haskoning DHV
Aannemer: Laudy / Ballast Nedam
Locatie: Professor Gelissensingel te Venlo

Hierbij nog een aantal artikelen over Stadskantoor Venlo (1),(2),(3) of (4).