""

Update over Stadskantoor Venlo

Stadskantoor Venlo

C2C ExpoLAB bewaakt cradle to cradle-gedachte in nieuw stadskantoor Venlo

Het nieuwe stadskantoor in Venlo wordt op 14 oktober officieel geopend. Het C2C ExpoLAB heeft er in de rol van adviseur voor gezorgd dat bij de bouw de cradle to cradle-ambitie verankerd en vertaald werd naar de praktijk.

Bij cradle to cradle gaat het erom dat er aandacht is en waarde wordt toegevoegd op de gebieden mens, milieu en economie. In plaats van de bouw alleen ‘minder slecht’ wordt uitgevoerd, gaat het om waarde toevoegen. Bij de ontwikkeling van het stadskantoor stonden hierin de luchtkwaliteit, het energiegebruik, het materiaalgebruik en de waterkringloop centraal. Het C2C ExpoLAB is vanaf het begin betrokken, en adviseerde het ontwerpteam om tussen disciplines door maximaal invulling te geven aan de gestelde C2C-ambities.

Waardetoevoeging
Bas van de Westerlo, adviseur C2C ExpoLAB: ‘Tijdens het ontwerp en de bouw van het stadskantoor zijn wij aangehaakt om de cradle to cradle-gedachte te bewaken en daarmee wat op papier stond ook in de praktijk te brengen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de groene gevel die als ‘groene long’ van de stad fungeert en de buitenlucht verbetert. Terwijl de kas, zonneschoorsteen en vides zorgen voor een gezond binnenklimaat. We zien het gebouw als een middel om gezond, prettig en veilig te werken of verblijven en niet als een opzichzelfstaand doel.

Bovendien beschouwen we het gebouw als een grondstoffenbank voor de toekomst; materialen kunnen eenvoudig worden gedemonteerd en kunnen weer opnieuw worden gebruikt in de keten en behouden hun (financiële) waarde. Er zijn zoveel mogelijk C2C gecertificeerde materialen toegepast. Uiteraard wekt het gebouw zelf energie op en wordt water opgevangen, gezuiverd en hergebruikt. Een goed voorbeeld van waardetoevoeging op economisch vlak zijn bijvoorbeeld de duurzaamheidsmaatregelen. Deze kosten 3,4 miljoen euro, maar leveren over 40 jaar 16,9 miljoen euro op. Al na het eerste jaar levert het gebouw de gemeente geld op. De praktische vertaling van de C2C-ambities is ook iets dat inzichtelijk is gemaakt voor de bezoekers en medewerkers, door schermen op te hangen die precies laten zien hoeveel energie er wordt opgewekt, hoeveel water er wordt gezuiverd en welke materialen er zijn gebruikt.’

Springplank voor andere projecten
Het C2C ExpoLAB is inmiddels in diverse bouwkundige projecten betrokken als projectmanager of adviseur en adviseert ook andere gemeenten bij het verankeren van de circulaire uitgangspunten in aanbestedingen, beleid of mindset van de medewerkers.

De bouw van het stadskantoor heeft een hoop opgeleverd en er is veel aandacht voor. Van de Westerlo: ‘Ik hoop dat het een springplank is voor andere projecten. Het zou mooi zijn als er veel meer van dit soort gebouwen worden gerealiseerd die nog meer waarde toevoegen. Want dit gebouw toont aan dat het kan om goed te doen voor mens en omgeving, met een pos